map0700 17 770
Национална линия за доставка и сервиз

Социална отговорност

Фирма Енко Вендинг е приела корпоративната социална отговорност като част от своята бизнес концепция и от етичните норми, които ръководят екипа. Съзнаваме, че социална отговорност не е еднократен акт, а процес, в който бизнесът чрез своите решения и действия изразява отношението си към обществото и допринася за неговото развитие.

Енко Вендинг е отговорна компания – към своите клиенти, към своите служители, към заобикалящата среда, към обществото.

Знаем, че успехът на всяка компания започва с отговорността към хората, които градят нейното бъдеще и доброто й име. Енко Вендинг се стреми да мотивира своите служители чрез:

 • създаване на добра работна среда;
 • възможност за допълнително обучение и квалификация;
 • система за обективна оценка и стимулиране на постиженията;
 • активна и отворена вътрешна комуникация;
 • тийм билдинг мероприятия - осъзнаваме колко е важно да бъдем добър екип и работим в тази насока.

 

Гордеем се, че Енко Вендинг:

 • спонсорира дейността на фондация Благотворител, като поема изцяло административните разходи;
 • подпомага ученици, лишени от родителски грижи с годишни стипендии за висок успех;
 • подкрепя конкурс „Млад Благотворител“ – за реализиране на благотворителни проекти на ученици;
 • прави дарения по конкретни инициативи на Фондацията.


Благотворителната дейност на компанията се осъществява с подкрепата на целия екип.

Работим заедно за своето развитие и усъвършенстване, благосъстояние и успехи. Мотивацията ни е още по-силна, защото сме част от социално отговорна компания.

    

 

map0700 17 770
Национална линия за доставка и сервиз
 • 6 Satro
 • 4 Gaggia
 • 3 Jacobs
 • 6 Saeco
 • 7 Este vending
 • 1 Baristo
 • 5 Rancilio