Рекламации

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани, не е нарушавана цялоста на опаковката им и във вида, в който е получена.

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно съответните гаранционни условия на фирмата производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП, купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от доставената стока в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че е изпълнено всяко едно от следните условия:
1. Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена по никакъв начин целостта й.
2. Потребителят предварително, писмено да е уведомил Енко Вендинг на имейл адрес: office@enco-vending.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от доставената стока, като в уведомлението задължително посочва:

  • Регионален офис на Енко Вендинг, в който ще върне стоката
  • При плащане с наложен платеж: банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената за стоката цена
  • При плащане с банкова карта: възстановяването е допустимо единствено с кредитна операция по картата на картодържателя, с която е платена стоката.

3. Стоката да бъде върната лично от потребителя или чрез куриер.

При надлежно упражнено право на отказ от сключения договор от разстояние, ние възстановяваме на потребителя заплатената за стоката цена в пълен размер. Възстановяването се извършва по банков път, по посочената от потребителя банкова сметка / по картата на картодържателя, с която е платена стоката, в срок до пет работни дни от връщането на стоката.

*Всички разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя. До момента на предаването на стоката от потребителя на Енко Вендинг, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
 
Преглед на стоката. Рекламации.

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Адрес за жалби: гр. София 1186, ул. Черно море 4, Централен офис Енко Вендинг

 

  • 6 Satro
  • 4 Gaggia
  • 3 Jacobs
  • 6 Saeco
  • 7 Este vending
  • 1 Baristo
  • 5 Rancilio