Новини
map0700 17 770
Национална линия за доставка и сервиз

Политика на компанията във връзка с рисковете от разпространение на вирус от тип Б и коронавирус (COVID-19)

10.03.2020

ПОЛИТИКА

ЗА МИНИМИЗИРАНЕ РИСКОВЕТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ

НА „ЕНКО ВЕНДИНГ“ ООД 

във връзка с рисковете от разпространение на вирус от тип Б и коронавирус (COVID-19)

 

 1. Забраняват се служебни пътувания до Италия до нормализиране на здравната обстановка там.

 2. Препоръчва се, ако се налага провеждане на срещи с италиански граждани или лица, пребивавали на територията на Италия в някакъв период от началото на годината, те да бъдат осъществявани чрез видео-конферентни разговори. Препоръката важи и за контакт с граждани на други страни, или пребивавали в такива, в които отделни области са поставени под карантина.

 3. Служители, пребивавали в чужбина – страни / региони, поставени под карантина, или са били в контакт с лица, пребивавали в такива, следва да се изолират в дома си за 14-дневен срок и да ограничат собствените си контакти до минимум, като:

 • Следва да уведомят прекия си ръководител по телефон или имейл и да се свържат с личния си лекар;

 • Когато работата позволява извършване на служебните задължения от разстояние и с изричното съгласие на преките ръководители, следва да работят от дома си.

 1. При получаване на мострени продукти от Италия, чието време за доставка е по-малко от 7 дни, те следва да бъдат дизенфекцирани преди приемането им на територията на офис или склад на Енко Вендинг. Определям следните отговорни служители за осигуряване процеса по дезинфекция:

 • За мострени продукти, доставяни в офиса – Мениджър качество Елена Макавеева;

 • За мострени продукти, приемани в Централен склад  - Началник Централен склад и логистика Аспарух Георгиев.

 1. Препоръчва се на всички служители да избягват посещение на масови мероприятия, особено където не е изключено присъствие на хора от други държави или територии под карантина.

 2. В случай и на минимална симптоматика и съмнения за вирусна инфекция, служителите следва да се обърнат към медицинско лице за преглед, преди да посетят работното си място.

 3. Препоръчително е да се ограничи до минимум пътуването с обществен транспорт.

 

Екипът на Енко Вендинг подхожда отговорно към ситуацията и не се ограничава само с горепосоченото, а прилага и други разумни превантивни мерки, съобразно обстоятелствата и обстановката, както и препоръките на Министрство на здравеопазването.

 

 

map0700 17 770
Национална линия за доставка и сервиз