Новини
map0700 17 770
Национална линия за доставка и сервиз

Ръст при разтворимото кафе, миксовете и специалитетите

2016-01-20

Категорията кафе нараства с 2.7% в стойност, измерена като похарчени пари на българските домакинства за нея през годишния период юли 2014 – юни 2015 спрямо юли 2013 – юни 2014. Увеличението обаче не се дължи на повече закупени обеми. То идва от повишаването на средната цена за килограм с 4%, повлияно от факта, че домакинствата купуват продукти, които са на по-висока от средната цена за категорията. Динамиката на всеки от разглежданите сегменти обаче е различна.
 
Продължава тенденцията на свиване при насипното кафе. Въпреки че средната цена се увеличава с 1.4% за килограм, при него наблюдаваме спад от 7.7% в стойност, което показва, че намаляването на закупените количества е още по-значимо. Така пазарните позиции на насипното кафе спрямо категорията като цяло се свиват от 7% на 6%. Спадът се дължи на намаления брой на купуващите го, а освен това тези, които продължават да го пазаруват, го правят по-рядко.
 
Най-значимият като тежест сегмент – този на мляното и пакетирано кафе, също намалява като тежест спрямо останалите - от 47% на 46%. В стойност той остава сравнително стабилен, но поради това, че категорията нараства и той не следва ръста й, се оказва, че губи пазарни позиции. При мляното и пакетирано кафе се регистрира и най-значимото повишаване в средната цена с 5% - от 12 на 12.6 лв. за кг. Това, че средната цена е нараснала при стабилна стойност, показва, че реално в обем се наблюдава спад. Зад него стоят същите фактори като при насипното кафе - намаляла база от купувачи и по-рядко пазаруване.
 
В стойност с 4.8% нараства сегментът на кафе специалитетите тип капучино и кафе миксовете при спад на средната им цена от 4.1%. Това показва наистина значително развитие в обем от около 9%. Позициите на този сегмент спрямо останалите също се променят с 1 процентен пункт до 21% от общите похарчените пари за категорията. Това позитивно развитие се определя от засилен интензитент на покупките му, изразен в нараснала с 8% честота на пазаруване.
 
Положително се развива и сегментът на разтворимото кафе. При него се регистрира най-значимата промяна в стойност – ръст от 9%, при повишение в средната му цена от 2.6%. Това води и до увеличение в дела му от 26% на 27%. Причините за положителната промяна са поне две. Все повече са домакинствата, които ползват разтворимо кафе, и това е единственият сегмент, който успява да увеличи базата от купувачите си. Освен това нараства и честота му на пазаруване, т.е. много по-често влиза в кошницата на домакинствата при тяхното пазаруване.
 
По отношение на каналите, от които се купува кафе, все още най-значими остават малките магазини, обслужвани от касиер. Те обаче свиват позиции. Много успешни през този период се оказват хипермаркетите и именно в тях се регистрира най-значимото нарастване общо за категорията. Делът им се увеличава с 3 процентни пункта. Така за 12-те месеца до юни на 2015 г. през тях са преминали 22% от похарчените пари за кафе изобщо. Двигателят на този ръст се оказват промоционалните покупки, чиито дял в хипермакетите е 60%.
 
Същевременно тежестта общо на промоционалните покупки (ценови или количествени отстъпки) за категорията се повишава. Почти 1/3 от генерираната стойност за категорията преминава през някакъв тип специални предложения.
 
Източник: http://www.regal.bg/
 map0700 17 770
Национална линия за доставка и сервиз